Dyma mae fy mab Seth – here is my son Seth

Mae e ’n un deg naw mlwydd oed, nawr – he is nineteen years old now.
Roedd e n penblwydd am mis Chwefror dau deg wyth – It was his birthday on February 28th
Mae fy mlog yn hwyr achos mae fy chyfrifriadur wedi cael yn firws ‘da fe – My blog is late because my computer had a virus.
Ond, fe gwnaethon ni yn dathlu! – But we did celebrate!


Fe aethon ni allan ar ginio – we went out for dinner

Fe fwyton ni ’n Little Creatures neuadd bwyta yn Brunswick – we ate at the Little Creatures Dining Hall in Brunswick.

Rydyn ni ’n wedi teimlo yn soffistigedig – we felt very sophisticated.

Mae fy merch Priya yn diflas, tipyn bach – My daughter Priya was a little bit bored.

Mae hi’n anodd i body yn ifancaf – It is difficult to be the youngest

Pen bywydd hapus, Seth!