Dw i ‘n dysgu i siarad Gogledd Cymraeg – I am learning to speak North Walian.

Mae pobl o Dde Cymru dweud ‘tost,’ am ‘pain’

The people of South Wales say ‘tost,’ for ‘pain.’

All kinds of pain – one word ‘tost!’

A sensible economy, in my opinion.

Yn y gogledd, mae y pobl dweud – in the north people say:

Poen: pain

Pigyn: sharp pain (what a lovely word) pigyn!

Cur: ache

Dolur: sore

Dw i ddim yn gobeithio teilmlo yn sal yn y Goggledd – I hope I don’t feel ill in the North.

Mae o ‘n rhy cymhleth – it’s too complex.