Gogledd Cymru
Lle o caeau gwrydd
 Mynyddau carreg
Blodau gwyllt
Nentydd llifio-cyflym
Pentrefi unig
Muriau llwyd-maen
Dyfroedd hudol
Adfeilion castell
South Wales
Place of green fields
Craggy mountains
Wild flowers
 Fast-flowing streams
Lonely villages
 Grey stone walls
Magic waters
 Castle ruins
Yr un pobl – same people
Yr un hanes balch – same proud history
Yr un hen iaith – same ancient language
Bron ar goll?
neu
Dod yn ol? 
Mae’r wlad yn llefain amdani hi enaid
The land weeping for her soul