Dydd Llun – Monday

Fe gorffennais i ddarllen ‘Mae hen wlad fy nhadau gan Gwynfor Evans – I finished reading ‘Land of my fathers by Gwynfor Evans.

Roedd pedwar cant chwech deg pump tudalen gyda y llyfr – the book had four hundred and sixty five pages.

Fe ddarllenais i pob tudalen. – I read every page.

Wnes i ddim yn ddarllen e yn Gymraeg – I didn’t read it in Welsh.

Ond, bydda i’n darllen e yn Gymraeg unwaith nes ymlaen. – but, I will read it in Welsh one day.

Dydd Mawrth – Tuesday

Roedd y ddosbarth diwetha Cymraeg am eleni – was the last Welsh class for this year.

Fe orffennon ni ddarllen ‘Y bywyd Blodwen Jones’ – we finished reading ‘The life of Blodwen Jones.’

Roedd e’n ddoniol iawn.

Dydd Mercher – Wednesday

Fe es i i weld ‘Under Milk Wood’ ar y theatr Heidelberg – I went to see Under Milk Wood at the Heidleberg Theatre.

Fe mwynheuais i e yn fawr iawn – I enjoyed it very much.

Dydd Iau – Thursday

Wnes i ddim gwneud dim byd Cymreig – I didn’t do anything Welsh.

Gosh! What do you think I am? Obsessive?