Dw i wedi gorffen yn barod – I am finished already! Roedd y stori yn gwych – the story was wonderful. Doniol iawn, iawn – very very funny. Dw i ddim yn gallu aros i darllen y llyfr nesaf – I can’t wait to read the next book.