Wel, dyma fi ar y diweth o’r diwrnod cyntaf – well, here I am at the end of the first day.


Dw i ddim yn teimlo pell o gartref heno – I don’t feel far from home tonight.


Dw i wedi cwrdd llawer o bobl o dros y byd – I have met lots of people from around the world – America, France, Brittany, England, Wales, Japan and even another dysgwr o Awstralia.


Dyn ni’n dyma i gyd am y un bwriad – we are all here for the one purpose – i siarad Cymraeg – to speak Welsh. Mae’n gyfforus yawn – it is very exciting. 

Dw i’n yn y dosbarth pellach – I am in the intermediate class. Dw i’n deal popeth yn yawn – I understand everything. Ond dw i wedi blino iawn heno – but, I am very tired tonight.

Mae rhaid i fi fynd i wely nawr – I must go to bed now.

Hwyl