Ychdig o bobl wedi gofyn am luniau – a few people have asked for pictures.
Felly, heddiw, pan ro’n i’n cerdedd o’r brifysgol i’r dref, tynnais i ychdig o luniau – therefore, today, when I walked from the university to the town, I took a few pictures.
Dychmygu, dyn ni’n cerdedd i gyd – imagine we are walking together
Dw i’n mynd i ddosbarth yn y adeliad yma – I go to class in this building
Mae’r brifysgol ydy lan y bryn uwchben y dref – the university is on a hill above the town
Mae llawer o blodau yn y Haf – there are lots of flowers in the summer
Siop y pethe – a Welsh Language book shop
Dyma ‘r olwg o’r castell – here’s the view from the castle.
Treehouse, ydy y caffi organic – Tree house, is the organic cafe. Dw i’n prynu fy mara spelt i yma – I buy my spelt bread here.
Adeliadau llywodreath – government buildings
Dyma y olwg o’r fynwent – here’s the view from the cemetery
Beth ydych chi’n meddwl – what do you think? Aberystwyth ydy dref hyfryd – Aberystwyth is a lovely town.
Dw i’n sicr byddwch chi’n cytuno – I’m sure you will agree.